افت قیمت بیلت در بازار داخلی چین

افت قیمت بیلت در بازار داخلی چین

قیمت شمش بیلت در بازار داخلی چین روز گذشته 27  دلار هر تن افت داشته که به دلیل افت قیمت میلگرد در بازار فیوچرز آن بود. قیمت فعلی شمش بیلت 503 دلار هر تن درب کارخانه با 13 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
قیمت قرارداد میلگرد نیز 531 دلار هر تن شده که افت شدید 36 دلاری را تجربه نموده است.