ایران جزو 5 کشور نخست جهان از لحاظ منابع طبیعی

منتخب‌سردبیر

ایران جزو 5 کشور نخست جهان از لحاظ منابع طبیعی

رضا دستجردی؛ عضو هیئت مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در حاشیه برگزاری سمپوزیوم فولاد کیش گفت: معدن و فعال معدنی به عنوان موتور محرک صنعت در ایران از نارسایی های فراوانی رنج می برد، ما بر اساس استاندارد های جهانی تنها بیست درصد ظرفیت های معدنی را فعال کرده ایم ولی همین مقدار نیز با مشکلات عدیده ای از منظر مقابله ساکنین نواحی معدنی، مشکلات اداری و قانونی، نبود وسایل پیشرفته و عدم ارتباط موثر دانشگاه و حوزه اجرایی معدن رو به رو بوده است.به گزارش دنیای معدن، صنعت فولاد نیز در این ارتباط به عنوان مهمترین صنعت که از معدن تغذیه میکند با همین نارسایی ها رو به روست، از گذشته دست اندرکاران و فعالین صنعتی، نگاه و برخورد تک بعدی با این حوزه سرمایه ساز و اشتغال زا داشته اند.

جوامع پیشتاز امروزه قبل از هر حرکت مهم و موثر نسبت به ارتقا درک عمومی از آن حوزه اقدامات سازنده و جامعی را در ارتقا درک لایه های اجتماعی جامعه خود به عمل می آورند تا در هنگام اجرا از مشارکت عمومی بهره گیرند و نه با مقابله و تهدید رو به رو گردند.در ایران در بسیاری موارد افکار عمومی با اقدامات مدیران ارشد خود بیگانه است و این در راستای منافع ملی نیست، برای مثال اکثریت مردم در مورد درستی سایت سلکشن و مکان گزینی مراکز تولیدی خصوصا صنایع زیربنایی فولاد توجیه نیستند و احساس میکنند وجود کارخانجات عظیم صنعتی در حاشیه بسیاری از شهرها و مراکز بزرگ سکونتی و کم آب توجیه ندارد.

ما شاهد مناقشاتی در چندین استان در ماه های اخیر بوده ایم که در ارتباط با کمبود آب و خشکسالی کشور را درگیر کرد و موجب سواستفاده بدخواهان گردید.این در حالی است که بنا به اظهار نظر کارشناسان ارشد حوزه فولاد نیاز ابی صنایع معدنی و فولاد بخش کوچکی از مصارف آبی کشور می باشد، از طرفی بهره گیری از ذخایر عظیم معدنی موجب تولید ثروت و اشتغال بالایی خصوصا در مناطق محروم می شود.این ها گوشه ای از مسائل و دغدغه هایی است که مورد توجه دست اندرکاران بخش فولاد و صنایع معدنی می باشد که انشاالله با همدلی مسئولان دلسوز در مجلس و دولت، مردم شاهد نتایج ارزشمند ان باشند.شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به عنوان بازوی اجرایی دولت و ایمیدرو بر اساس تجارب گذشته کشور و مطالعه و بررسی وضعیت ممالک پیشرو و بهره گیری از بهترین کارشناسان نخبه ایرانی آمادگی دارد نسبت به مشارکت موثر تر نهادهای تصمیم ساز دولتی با بخش های خصوصی و تشکل های فنی سهم خویش را در این عرصه مهم ایفا نماید.

منبع:دنیای معدن