بیمه کوثر سهامدار جدید اپال پارسیان سنگان

منتخب‌سردبیر

بیمه کوثر سهامدار جدید اپال پارسیان سنگان

شرکت «بیمه کوثر» به طور مستقیم مالک حدود یک درصد از سهام شرکت اپال پارسیان سنگان است.به گزارش دنیای معدن، شرکت «بیمه کوثر» برای متنوع سازی پرتفوی شرکت، یک درصد از سهام شرکت اپال پارسیان سنگان را  که در بخش توسعه کارخانه های کنستانتره و گندله سازی در مجموعه صنعتی و معدنی سنگان فعال است، خرید.نوید خاندوزی افزود که «اپال پارسیان سنگان» یکی از شرکت های بزرگ حوزه صنعت معدن کشور است، به منظور مدیریت و توسعه کارخانه های کنسانتره و گندله سازی در مرداد ۹۴ تاسیس شد و هدف از سرمایه گذاری در این مجموعه نیز هدایت بخشی از نقدینگی موجود در کشور به سمت تولید، تکمیل و ایجاد توازن در زنجیره فولاد بر اساس سند راهبردی ۱۴۰۴ فولاد کشور، توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و نیز تولید و ایجاد اشتغال پایدار بوده است.

وی با بیان اینکه در اطلاعات دریافت شده اواخر سال ۹۸ درباره صورت های مالی شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان (مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۹۸)، شاهد افزایش ۱۹۳ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماه ۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال ماقبل بوده ایم، تصریح کرد:در این گزارش، سود ناخالص ۱۲ ماه اپال پارسیان سنگان نیز بیش از ۱۹۰ درصد به نسبت مدت مشابه سال قبل از آن افزایش یافته بود که این امر بیانگر افزایش توان و قدرتمندی بیمه کوثر در حوزه سرمایه گذاری ها و در نتیجه اعتماد بیشتر سهام داران و ذی نفعان شرکت است.

منبع:دنیای معدن