تامین آهن و فولاد یک میلیون واحد مسکونی

منتخب‌سردبیر

تامین آهن و فولاد یک میلیون واحد مسکونی

مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت:تامین 4 میلیون تن آهن و فولاد برای یک میلیون واحد مسکونی در سال، کار دشواری نیست.وحید یعقوبی در گفتگو با فولادبان با اشاره به تامین آهن و فولاد ساخت واحدهای مسکونی دولت سیزدهم از بازار داخلی محصولات فولادی افزود که من فکر می کنم آسان ترین بخش برای تامین مصالح و مواد اولیه ساخت چهار میلیون واحدهای مسکونی که مدنظر دولت است، تامین آهن و فولاد و سیمان از بازار داخلی است.ظرفیت مازاد فولاد کشور به قدری زیاد است که متقاضی و مشتری برای این میزان تولید فولاد کم است و اگر این تقاضا فعال شود به راحتی می توانیم ظرفیت های خالی را به کار بگیریم و در واقع در داخل کشور فولاد تولیدی را به مصرف برسانیم.

مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ادامه داد:هیچ جای نگرانی از بابت تامین فولاد واحدهای مسکونی اعلام شده دولت وجود ندارد و فقط باید زمان درخواست ها و میزان آن کاملا مشخص باشد تا به موقع و به میزان کافی و مناسب محصولات فولادی تولید شود.نگرانی که از بابت تولید محصولات فولادی وجود دارد این است که مقدار تقاضاهای متولیان طرح مسکن، تقاضاهای غیرواقعی باشد که پاسخگویی به تقاضاهای غیرواقعی باعث خواهد شد بخش هایی از تقاضاهای دخلی در کشور به مشکلاتی بربخورند ولی به طور کلی باید گفت دولت در زمینه تامین فولاد هیچ نگرانی نباید به خود راه بدهد.اگر طبق استاندارد فولاد مصرفی کشور با اسکلت فلزی و ساده بخواهیم میزان فولاد مصرفی را در واحدهای مسکونی محاسبه کنیم در هر مترمربع حدود ۵۰ کیلوگرم آهن و فولاد مصرف خواهد شد.میانگین متراژ واحدهای مسکونی که قرار است ساخته شود ۸۰ متر در نظر بگیریم جمعاً حدود ۴۰۰ کیلوگرم فولاد و آهن نیاز است و یک میلیون واحد مسکونی در سال می شود ۴ میلیون تن فولاد که به راحتی قابل تامین است.

منبع:فولادبان