تنظیم بازار فولاد عامل کنترل تورم در اقتصاد

تنظیم بازار فولاد عامل کنترل تورم در اقتصاد

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ضرورت تنظیم بازار فولاد در کشور گفت: تورم به وجود آمده در کشور حاصل سهل انگاری در مدیریت نهادهای ساخت مسکن از جمله فولاد است.به گزارش دنیای معدن، مجتبی حمیدیان، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: زنجیره تولید فولاد در کشور از منابع طبیعی و معادن تا حصول محصول نهایی و نهاده ساختمانی نیازمند بازنگری و نظارت است.حمیدیان اضافه کرد: جهت تغییرات قیمت مسکن از مهمترین عوامل شناخته شده در تغییرات سطح عمومی قیمت هاست که نهاده های مهمی چون سیمان و فولاد بیشترین تاثیر را بر روی قیمت آن دارند.

وی تاکید کرد: در صورتی که بازنگری در اقتصاد کلان بر موضوع فولاد از سنگ آهن تا محصول نهایی صورت پذیرد و نظارت دائمی بر این فرآیند شکل گیرد می توانیم تا حد زیادی سطح عمومی قیمت ها به ویژه مسکن را تحت کنترل داشته باشیم.این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در گام اول برای شکست و انحصار صنعت فولاد و رقابتی شدن آن باید برای حضور بخش خصوصی برنامه ریزی کنیم و در دومین گام باید زنجیره کامل صنعت فولاد را در اختیار خود داشته و از خام فروشی ممانعت نماییم.در کشور منابع و معادن سنگ آهن رو به اتمام است و این مهم دقت در نحوه بهره برداری از معادن را بیش از پیش پر اهمیت می کند.حمیدیان همچنین بر ضرورت توجه به ظرفیت بورس کالا و بازار سرمایه برای بهبود بازار فولاد تاکید کرد.

منبع:دنیای معدن