رشد فروش کگل از استخراج درآمدزایی ها

رشد فروش کگل از استخراج درآمدزایی ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال جاری کگل موفق به تولید ۱۸,۸۲۱,۲۱۷ تن از محصولات خود طی این دوره شده که بیشترین مقدار تولید را «کنسانتره سنگ آهن» با ۱۰,۵۷۴,۷۹۰ تن به خود اختصاص داده است.به گزارش دنیای معدن، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در آبان ماه سال جاری مجموع فروش محصولات در بازار داخلی را طی این دوره یک ماهه برابر با ۱,۱۷۲,۴۶۲ تن ارائه کرده و میزان فروش محصولاتی که از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه به فروش رفته برابر با ۸,۸۴۸,۷۷۵ تن بوده که نسبت به سال گذشته، طی ۸ ماه گذشته ۹۹ درصد از فروش این شرکت معدنی در بازار داخلی شکل گرفته است.

بر پایه این گزارش، فروش ماهانه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در آبان ماه با رشد ۱۵ درصدی رو به رو بوده، بیشترین مقدار فروش ماهانه این شرکت متعلق به «گندله» با ۹۴۰,۸۴۹ تن بوده که طی این دوره ۱,۰۵۶,۵۴۲ تن از این محصول تولیدشده بود.از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال جاری "کگل" موفق به تولید ۱۸,۸۲۱,۲۱۷ تن از محصولات خود طی این دوره شده که بیشترین مقدار تولید را «کنسانتره سنگ آهن» با ۱۰,۵۷۴,۷۹۰ تن به خود اختصاص داده است.محصول گندله در آبان ماه سال جاری توانسته ۸۵ درصد از بازار این شرکت را به خود اختصاص دهد، بیشترین نرخ فروش آبان ماه در اختیار محصول «گندله» با ۴ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان در ازای هر تن بوده که نسبت به ماه گذشته تغییری نداشته است.

منبع:دنیای معدن