رشد 37 درصدی ارزش بازار بورسی "ومعادن"

رشد 37 درصدی ارزش بازار بورسی "ومعادن"

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در آبان ماه ارزش بازار خود را در بخش سرمایه گذاری های پذیرفته شده در بورس مبلغی بالغ بر ۱,۴۲۷,۳۶۶ میلیارد ریال به ثبت رساند.به گزارش دنیای معدن، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات "ومعادن" در گزارش فعالیت ماهانه خود منتهی به آبان ماه سال جاری، مجموع سرمایه گذاری های خود در بخش های «پذیرفته شده در بورس» و «خارج از بورس» را مبلغی بالغ بر ۱۰۷,۹۰۹ میلیارد ریال به ثبت رسانده که این مبلغ در مقایسه با سال گذشته ۴۱ درصد افزایش سرمایه گذاری را در پی داشته است.

شرکت "ومعادن" در آبان ماه سال ۱۴۰۰ عمده ترین سرمایه گذاری را در حوزه «پذیرفته شده در بورس» با مبلغ ۷۸,۳۱۱ میلیارد ریال به همراه داشته که بیشترین سهم را در این بخش «استخراج کانه های فلزی» با ۵۷,۶۶۳ میلیارد ریال به نام خود ثبت کرده و جایگاه بعدی را نیز بخش «فلزات اساسی» با ۱۸,۰۴۹ میلیارد ریال از آن خود کرده است.بخش سرمایه گذاری خارج از بورس نسبت به سال گذشته ۱۳۱ درصد افزایش به همراه داشته، عمده ترین سرمایه گذاری در خارج از بورس نیز متعلق به بخش «استخراج کانه های فلزی» با ۱۳,۲۰۷ میلیارد ریال بوده است.

بر اساس این گزارش توسط گروه تحقیق بورس نیوز، "ومعادن" طی این دوره و در بخش «پذیرفته شده در بورس» ارزش بازار سرمایه گذاری های خود را برابر با ۱,۴۲۷,۳۶۶ میلیارد ریال به ثبت رسانده، عمده ترین ارزش بازار طی آبان ماه مربوط به «استخراج کانه های فلزی» با ۱,۱۹۱,۸۴۵ میلیارد ریال بوده که رشد ۵۷ درصدی را در مقایسه با سال گذشته به همراه داشته است.

بر پایه این گزارش، همان طور که گفته شد سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در آبان ماه ارزش بازار خود را در بخش سرمایه گذاری های پذیرفته شده در بورس مبلغی بالغ بر ۱,۴۲۷,۳۶۶ میلیارد ریال به ثبت رسانده که در مقایسه با سال گذشته ۳۷ درصد افزایش را تجربه کرده و بیشترین ارزش بازار مربوط به «سنگ آهن گل گهر» با ۵۳۶,۸۷۰ میلیارد ریال بوده است.شرکت "ومعادن" با سرمایه ثبت شده ۵۴,۹۰۰ میلیارد ریالی طی عملکرد ۸ ماه سال مالی منتهی به اسفندماه ۱۴۰۰ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده، شرکت در انتهای آبان ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۷۸,۳۱۱ میلیارد ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۱,۷۲۳ درصدی به مبلغ ۱,۴۲۷,۳۶۶ میلیارد ریال رسیده است.

منبع:دنیای معدن