شکستن رکورد تولید گندله پس از 7 سال

منتخب‌سردبیر

شکستن رکورد تولید گندله پس از 7 سال

امین بهارلو مدیر بخش مواد اولیه، رکورد تولید روزانه واحد گندله سازی ۲، با همت و تلاش مثال زدنی کارکنان این واحد پس از هفت سال شکسته شد.به گزارش دنیای معدن، بر طبق این گزارش در بیستم آذرماه ۱۴۰۰، رکورد تولید گندله سازی ۲ به دوازده هزار و ۸۸۰ تن رسید.بهارلو در ادامه گفت:گندله تولید پایه آهن اسفنجی و در نهایت شمش تولیدی فولاد خوزستان است که پس از ترکیب مناسب از کنسانتره های ورودی و اضافه مواد دیگر و پخته شدن در کوره های مخصوص، به گندله تبدیل شده و به منظور استفاده به واحد احیا ارسال می شود.

منبع:دنیای معدن