قرار گرفتن بازار جهانی اسلب در رکود

قرار گرفتن بازار جهانی اسلب در رکود

افت تقاضای بازار های اصلی مصرف کننده، قیمت جهانی اسلب را پایین آورده و رکود بازار های ورق نیز به این وضعیت شدت بیشتری داده است. اسلب سی آی اس 620 تا 630 دلار هر تن فوب دریای سیاه حمل فوریه می باشد در حالی که نیمه دوم نوامبر تا 700 دلار بود. همچنین افت تقاضای امریکای لاتین و امریکا عرضه کنندگان برزیلی اسلب را نیز وادار کرده به دنبال مشتری در ترکیه و چین باشند. در چین تمایل به خرید در 630 دلار هر تن سی اف آر دیده شده ولی عرضه کننده های برزیلی به دنبال حداقل 15 دلار بالاترند. در جنوب شرق آسیا هم اسلب روسیه 670 تا 680 دلار هر تن سی اف آر می باشد.

منبع: پایگاه خبری فولاد ایران