مذاکرات فولادسازان برای تامین گاز

منتخب‌سردبیر

مذاکرات فولادسازان برای تامین گاز

مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت:مذاکرات وزارت صمت و انجمن تولیدکنندگان فولاد با وزارتخانه های نفت و نیرو هفته آینده ادامه می یابد و امیدواریم به راهکارهای مثبتی در تامین گاز و کاهش محدودیت ها برای صنایع دست پیدا کنیم.وحید یعقوبی در گفتگو با فولادبان بیان کرد:مذاکرات وزارتخانه های صمت، نفت و نیرو که با حضور اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد برگزار شد نتیجه مشخصی نداشت و مذاکرات در هفته آتی نیز ادامه خواهد یافت.

وی تصریح کرد:در نشست روز سه شنبه راهکارهای برون رفت صنایع از بحران قطعی گاز و برق در ایام سرد سال بررسی شد تا محدودیت کمتری بر صنایع فولاد اعمال شود که ممکن است این محدودیت مقطعی و کوتاه یا طولانی مدت باشد.در نشست سه شنبه همچنین مشارکت فولادسازان در تامین برق و گاز با ساخت و تجهیز نیروگاه بررسی شد که نتیجه نهایی آن در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.مذاکرات وزارت صمت و انجمن تولیدکنندگان فولاد با وزارتخانه های نفت و نیرو هفته آینده ادامه خواهد یافت و امیدواریم به راهکارهای مثبتی در تامین گاز و کاهش محدودیت ها برای صنایع دست پیدا کنیم.

منبع:فولادبان