چالش بزرگ قطع گاز و برق برای فولادسازان

منتخب‌سردبیر

چالش بزرگ قطع گاز و برق برای فولادسازان

محمدرضا ریحانی، مدیر بازاریابی گروه صنعتی فولاد یزد گفت:از هفته قبل به گروه صنعتی فولاد یزد اعلام شده برای کاهش مصرف انرژی با یک سوم ظرفیت کار کند و همین فاصله کم زمانی قطعی برق تابستان و قطعی گاز فعلی موجب کاهش تولید و سودآوری مجموعه خواهد شد.از هفته قبل به واحد تولیدی فولاد یزد اعلام شده با یک سوم ظرفیت کار شود و اکنون نیز کارخانه فولاد یزد با یک سوم ظرفیت خود فعالیت دارد.وقتی واحدهای تولیدی مجبور به کار با یک سوم ظرفیت می شوند، تولید واحدها معادل یک سوم ظرفیت نیست بلکه کاهش تولید در واحدها چشمگیر و قابل ملاحظه است.

مدیر بازاریابی گروه صنعتی فولاد یزد تصریح کرد:کارخانه های فولادسازی برای اینکه خطوط و کوره هایشان آماده کار باشد نمی توانند به یکباره دمای کوره را کم یا زیاد کنند بلکه باید تدریجی و مقطعی این دما کاهش و افزایش یابد لذا زمانی که فعالیت یک سومی در کارخانه لحاظ می شود، حجم تولید معادل یک سوم نخواهد بود بلکه به طور عمده کمتر از این مقدار است و حتی فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد ظرفیت کارخانه تولید خواهد داشت.حدود ۸۲ واحد صنعتی فولادی در تابستان مشکل قطعی برق داشتند و اکنون پس از کمتر از سه ماه قطعی گاز هم به صنایع رسیده است.تا صنایع می خواهند به خودشان بیایند و تولیدات خود را شروع کنند در بخش تولید، مشکل گاز برای ایجاد می شود.

وی افزود که باید یک فکری برای تأمین انرژی صنایع فولادسازی شود زیرا قطع برق و گاز چالش بزرگی است و مشکل قطعی گاز بدتر از قطع برق است چون تمام کوره های ما گازسوز است.وقتی برق قطع شد، مشکل برق به تمام صنایع بالادستی و پایین دستی سرایت کرد یعنی آن کسی که خط نورد فولادسازی داشت خطش متوقف شد و تولیدکننده ای هم که در صنایع پایین دستی مثلا یک خط کشش مفتول داشت که محصول صنایع بالادستی را که مفتول بود استفاده می کرد خط این تولیدکننده هم به همان مقدار کاهش تولید داشت چون اینها هم قطع برق داشتند.درحال حاضر اما مشکلی که در بخش گاز وجود دارد این است که با قطع برق و گاز صنایع بالادستی یعنی فولاد و نورد که منبع انرژی آنها گاز هست خط تولید از حرکت باز می ایستد ولی بخشی از صنایع پایین دستی می توانند بدون گاز هم تولید داشته باشند، مشکلی ندارند و می توانند ادامه دهند.قطع گاز در بالادست (فولادسازان) و ادامه فعالیت در زنجیره‌های پایین‌دست فولاد، موجب کاهش تولید و افزایش تقاضا در بازار می شود و معمولا قیمت محصولات فولادی روند افزایشی خواهند داشت.

منبع:فولادبان