چالش های عرضه آهن اسفنجی و سنگ آهن

منتخب‌سردبیر

چالش های عرضه آهن اسفنجی و سنگ آهن

محمدرضا هوشمند، یک فعال صنعت فولاد گفت:اگر الزام به عرضه محصولات فولادی و آهن اسفنجی به بورس کالا باشد، باید عرضه کارشناسانه و دقیق تبیین شود در غیر این صورت عرضه های غیراصولی موجب افزایش نرخ محصولات و ضربه به بازار خواهد شد و در شرایط فعلی، اگر عرضه و تقاضا بر عهده بازار گذاشته شود، بازار می تواند به خوبی خودش را تنظیم کند.در گفتگو با فولادبان افزود که عرضه سنگ آهن در بورس کالا از مجاری این کانال معاملاتی می تواند برای تعادل بازار مناسب باشد ولی من معتقدم بازار خود بهترین تنظیم کننده است و خودش مسیر خودش را پیدا می کند.

وی ادامه داد:زمانی که مازاد عرضه آهن اسفنجی در بازار وجود دارد و کمبود عرضه نیست دولت و وزارت صمت باید در این شرایط بازار را به حال خود رها کند.وقتی وزارت صمت کارخانه های تولیدی را ملزم به عرضه آهن اسفنجی و گندله به بورس کالا می کند به دلیل سیستم نظارتی ضعیف، این الزام فقط در قالب یک بخشنامه می ماند و کارخانه های تولیدکننده هم به سمت فرار از اجرای بخشنامه و قوانین می روند و با ایجاد تعهدات تولیدی برای خود، از عرضه محصولات خود به بورس کالا طفره می روند.این شیوه عرضه باعث ضربه زدن به بازار می شود زیرا یکی اینکه تعهدات قبلی ایجادشده موجب خواهد شد بسیاری از مجموعه ها نتوانند هم از بورس کالا و هم از عرضه کننده ها خرید کنند و این باعث خواهد شد عرضه کننده فقط به سمت تأمین تعهدات و کارخانه های بزرگ برود و کارخانه های کوچک قطعا با کمبود مواد اولیه رو به رو خواهند شد.

در ادامه گفت:به نظر می رسد اگر عرضه و تقاضا بر عهده بازار گذاشته شود و بازار خودش را تنظیم کند فضای معاملات محصولات فولادی بهتر خواهد شد.این فعال صنعت گفت:اگر الزام به عرضه محصولات به بورس کالا باشد باید بورس به نوعی محصولات را تنظیم کنیم که کارشناسانی که پشت این مصوبه هستند هم نگاه خوبی به تولید و هم نگاه دقیق به عرضه و هم شناخت دقیق از دپوهای عرضه کننده داشته باشند و زمانی که این موضوعات مورد توجه قرار گرفت عرضه صورت بگیرد و در غیر این صورت، عرضه های غیراصولی موجب افزایش نرخ محصولات و ضربه به بازار خواهد شد.

منبع:فولادبان