کاهش نرخ محصولات فولادی در هفته گذشته

کاهش نرخ محصولات فولادی در هفته گذشته

در هفته ای که گذشت خوش بینی های بیشتر در مورد آینده تقاضای فولاد چین، سنگ آهن وارداتی خلوص ۶۲ درصد را تا ۱۰۹ دلار هم بالا برد ولی تا پایان هفته در مجموع حدود ۶ دلار رشد هفتگی داشته ۱۰۷ دلار هر تن سی اف آر چین شنیده شد.به گزارش روزگارمعدن، نقدینگی بازار و میزان تقاضای مصرف کننده های نهایی پایین است از این رو بسیاری از فعالان بازار سیاست انتظار در پیش گرفته اند.

قراضه

هفته گذشته نرخ قراضه وارداتی سنگین ۱ و ۲ (۲۰-۸۰) در ترکیه از ۴۸۰ دلار به حدود ۴۶۸ دلار هر تن سی اف آر کاهش داشت.خریداران در بازار ترکیه به دنبال قیمت های پایین ترند چرا که محصولات فولادی شان خریداری ندارد.قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن ۱۶ دلار افت داشته ۴۲۳ دلار هر تن فوب ثبت شد.متوسط نرخ قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز ۵ دلار ارزان تر شده ۵۲۵ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

بیلت

هفته گذشته در بازار بیلت صادراتی سی ای اس متوسط نرخ ۶ دلار افت داشته ۶۰۵ دلار هر تن فوب دریای سیاه شد.در چین هم بیلت وارداتی رشد جزیی داشته از ۶۰۵ دلار به ۶۰۵ تا ۶۱۰ دلار هر تن سی اف آر رسید.در ترکیه نرخ بیلت وارداتی ۶۳۵ تا ۶۴۰ دلار هر تن سی اف آر و در ثبات بود.نرخ بیلت صادراتی ترکیه نیز در ۶۹۰ تا ۶۹۵ دلار هر تن فوب بدون تغییر ماند.در بازار واردات جنوب شرق آسیا نرخ بیلت وارداتی از ۶۴۵ دلار به ۶۳۵ تا ۶۴۰ دلار هر تن سی اف آر کاهش یافت.

همچنین هفته گذشته به گزارش متال بولتن، متوسط نرخ بیلت صادراتی ایران ۵ دلار افت داشته ۵۶۰ دلار هر تن فوب شنیده شد.شمش روند ثابتی داشت.علت ثبات قیمت، رکود بازار میلگرد و کنترل نرخ آهن اسفنجی و شمش از طرف بورس بود.با این حال شنیده ها حاکی از محدودیت عرضه شمش خارج از بورس و احتمال افزایش نرخ آن است.دلیل اصلی کاهش تولید رکود بازار میلگرد است.

مقاطع

هفته گذشته نرخ میلگرد صادراتی سی ای اس از ۷۵۰ دلار به ۷۲۵ تا ۷۴۰ دلار هر تن فوب رسید.در چین نرخ میلگرد صادراتی از ۷۸۱ دلار به ۷۷۸ دلار هر تن فوب کاهش داشت.میلگرد صادراتی ترکیه نیز ۷۱۰ تا ۷۲۵ دلار هر تن فوب و در ثبات ماند.در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز میلگرد از ۷۲۰ دلار به ۷۱۵ تا ۷۲۰ دلار هر تن سی اف آر رسید.همچنین در بازار داخلی آمریکا نیز میلگرد ۲۵ دلار بالا رفته ۱۰۲۵ دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبت شد.در بازار داخلی اروپا نیز میلگرد در ۷۹۰ یورو هر تن درب کارخانه ثبات داشت.

میلگرد

قیمت میلگرد میل به افزایش نرخ داشت چون موجودی ها کاهش یافته ولی کنترل بورس و کاهش نرخ آن در بورس باعث عقب گرد بازار شد.نتیجه آن هم این بود که عرضه های بورس به مچینگ کشید ولی بازهم نتیجه لازم را نداشت.

ورق

هفته گذشته ورق گرم صادراتی سی ای اس از ۸۰۵ دلار به ۷۸۵ تا ۸۰۵ دلار هر تن فوب دریای سیاه کاهش داشت.متوسط نرخ ورق گرم صادراتی چین نیز ۵ دلار ارزان تر شده ۷۸۰ دلار هر تن فوب شنیده شد.در ترکیه نرخ ورق گرم وارداتی از ۸۳۵ تا ۸۵۰ دلار به ۸۳۰ دلار هر تن سی اف آر رسید.ورق گرم وارداتی در جنوب شرق آسیا نیز ۲۰ دلار ارزان تر شده ۸۰۵ دلار هر تن سی اف آر شد.در بازار داخلی اروپا ورق گرم ۲۵ یورو ارزان تر شده به ۹۳۵ یورو هر تن درب کارخانه رسید.در بازار داخلی آمریکا نیز ورق گرم ۱۶۸۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه شنیده شد که ۶۰ دلار افت هفتگی داشت.همچنین هفته گذشته متوسط نرخ اسلب صادراتی ایران بنا بر گزارش متال بولتن ۵۸۵ دلار هر تن فوب و در ثبات بود.اسلب صادراتی سی ای اس نیز از ۶۰۵ تا ۶۵۰ دلار به ۶۱۰ تا ۶۲۵ دلار هر تن فوب رسید.

منبع:روزگار معدن