یک دستورالعمل برای کل زنجیره فولاد خطاست

یک دستورالعمل برای کل زنجیره فولاد خطاست

مدیر عامل مجتمع فولاد غدیر نی ریز گفت: وزارت صمت اگر بخواهد تمام بخش های بازار را برحسب یک ابلاغ و دستورالعمل پیش ببرد نمی تواند نتیجه مطلوب و مناسبی بگیرد زیرا دستورالعمل های پیشنهادی بارها آزموده شده و صنعت فولاد کشور نتوانسته است نتیجه مطلوبی از آن بگیرد.به گزارش دنیای معدن، محسن مصطفی پور بیان کرد: تردیدی نیست که صنعت فولاد کشور نیازمند یک سند جامع برای تنظیم بازار فولاد است.سند جامع تنظیم بازار اما باید به گونه ای باشد که فرهنگ بازار را در نظر بگیرد چون بازار، فرهنگ خاص خودش را دارد و مبتنی بر بالانس عرضه، تقاضا و نیازی است که ایجاد می شود.

این فعال صنعتی تصریح کرد: من فکر می کنم اگر بخواهیم در همه بخش ها بازار را برحسب یک ابلاغ و دستورالعمل پیش ببریم روش مطلوب و مناسبی نخواهد بود چون این روش تاکنون بارها آزموده شده و صنعت فولاد کشور نتوانسته است نتیجه مطلوبی از این آزمایش بگیرد و لازم است به این موضوع واقع بینانه توجه شود.افسارگسیختگی هایی در بخش هایی از زنجیره مشاهده می شود اما این افسارگسیختگی ها با دستور و دستورالعمل نمی تواند از بین برود و یا منظم و باثبات شود.

وی افزود که اخیرا دستورالعملی صادرشده که تمام واحدهای تولیدی آهن اسفنجی باید محصولات تولیدی خود را در بورس کالا عرضه کنند. من باافتخار می گویم فولاد نی ریز پیشرو بوده و در ابتدایی ترین روزهای ابلاغ دستورالعمل، محصولات خود را در بورس کالا عرضه کرد و این شرکت خود را متعهد به دستورالعمل وزارت صمت دانست.مدیر عامل مجتمع فولاد غدیر نی ریز ادامه داد: اما لزوما تمامی بخشنامه ها و دستورالعمل ها نمی تواند بر صنایع اثر مطلوب داشته باشد.اگر احیانا وزارت صمت این تصور را داشته باشد که با عرضه تمام محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا می تواند قیمت ها را کنترل کند و روند قیمت ها را کاهشی کند، باید گفت نه تنها کاهش قیمت ها مشاهده نمی شود بلکه اغلب الزام عرضه در بورس کالا موجب روند افزایشی قیمت محصولات فولادی شده است.

مصطفی پور تصریح کرد: از منظر بنگاه داری بخشنامه وزارت صمت شاید مثبت تلقی شود ولی ازنظر کارشناسی افزایش قیمت مطلوب نیست و در دیگر بخش های زنجیره هم اثر منفی خواهد داشت و تلاطم و بی ثباتی قیمتی همچنان ادامه خواهد داشت.از دستورالعمل ها و شیوه نامه ها بازار فولاد نتیجه مطلوبی نگرفته است و باید روش های مختلف کنترلی دیگر و یا موجود در بازار را به کار گرفت تا شاهد افزایش قیمت های تصاعدی نشویم.

منبع:دنیای معدن