85 درصد بازار کگل در اختیار محصول «گندله»

منتخب‌سردبیر

85 درصد بازار کگل در اختیار محصول «گندله»

عمده ترین درآمد کسب شده طی این دوره مربوط به محصول «گندله» با ۳۹,۲۳۰ میلیارد ریال بوده که نرخ فروش آن در ازای هر تن ۴ میلیون ۱۶۰ هزار تومان اعلام شد.به گزارش دنیای معدن، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به آبان ماه سال ۱۴۰۰ مجموع درآمد های شناسایی شده طی دوره را برابر با ۴۶,۲۵۸ میلیارد ریال ارائه کرده که تنها در بخش بازار داخلی محصولات تولیدی خود را به فروش رسانده، همچنین میزان سرمایه ثبت شده "کگل" طی دوره مبلغی بالغ بر ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال گزارش شده و درآمدی که طی ۸ ماهه گذشته کسب کرده برابر با ۳۲۵,۳۹۰ میلیارد ریال بوده است.درآمدی که این شرکت معدنی از ابتدای سال مالی توانسته در بازار داخلی به دست آورد برابر با ۳۲۳,۸۰۶ میلیارد ریال بوده و مابقی آن مبلغ ۱,۵۸۳ میلیارد ریال بوده که در بخش صادراتی اعلام شده است.

درآمد های شناسایی شده "کگل"

بر پایه این گزارش، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در آبان ماه ۱۴۰۰ میزان درآمدی که به ثبت رسانده نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۳۱ درصد رشد درآمد را به همراه داشته و از درآمدی که طی ۸ ماه گذشته حاصل شده ۱۲۸ درصد رشد را در مقایسه با سال گذشته تجربه کرده، همچنین لازم به ذکر است که درآمد ماهانه این شرکت معدنی افزایش ۱۵ درصدی را به ثبت رساند.

بر اساس مطالب گفته شده "کگل" درآمد به دست آورده خود را در آبان ماه از فروش محصولات در بازار داخلی شناسایی کرده که عمده ترین درآمد کسب شده طی این دوره مربوط به محصول «گندله» با ۳۹,۲۳۰ میلیارد ریال بوده که نرخ فروش آن در ازای هر تن ۴ میلیون ۱۶۰ هزار تومان اعلام شده و پس از آن نیز محصول «کنسانتره سنگ آهن» با ۶,۹۶۹ میلیارد ریال از درآمدزاترین محصولات کگل نام گرفته است.محصول گندله در آبان ماه سال جاری توانسته ۸۵ درصد از بازار این شرکت را به خود اختصاص دهد، بیشترین نرخ فروش آبان ماه در اختیار محصول «گندله» با ۴ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان در ازای هر تن بوده که نسبت به ماه گذشته تغییری نداشته است.

منبع:دنیای معدن