0

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است

قیمت ورق سیاه (گرم) فولاد مبارکه

محصول ضخامت (mm) ابعاد (cm) حالت آنالیز کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 3 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10151

3 150*600 شیت st 37

فولاد‌مبارکه

انبار‌اکوفولاد موجود 220,000 201,835 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 4 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10152

4 150*600 شیت st 37

فولاد‌مبارکه

انبار‌اکوفولاد موجود 222,500 204,128 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 5 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10153

5 150*600 شیت st 37

فولاد‌مبارکه

انبار‌اکوفولاد موجود 213,500 195,872 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 6 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10154

6 150*600 شیت st 37

فولاد‌مبارکه

انبار‌اکوفولاد موجود 213,500 195,872 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 8 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10155

8 150*600 شیت st 37

فولاد‌مبارکه

انبار‌اکوفولاد موجود 224,500 205,963 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 10 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10156

10 150*600 شیت st 37

فولاد‌مبارکه

انبار‌اکوفولاد موجود 213,000 195,413 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 12 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10157

12 150*600 شیت st 37

فولاد‌مبارکه

انبار‌اکوفولاد موجود 224,500 205,963 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 15 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10158

15 150*600 شیت st 37

فولاد‌مبارکه

انبار‌اکوفولاد موجود 226,000 207,339 1400/10/11

ماشین حساب

چاپ لیست

بالا ترین قیمت

پیش فرض

پایین ترین قیمت

پربازدید ترین

جدید ترین ها