0

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است

قیمت ورق سیاه (گرم) قطعات فولادی

محصول ضخامت (mm) ابعاد (cm) حالت آنالیز کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه قطعات فولادی ضخامت 8 ابعاد 120*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10145

8 120*600 شیت st 37

قطعات‌فولادی

انبار‌اکوفولاد موجود 209,000 191,743 1400/10/5

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه قطعات فولادی ضخامت 10 ابعاد 120*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10146

10 120*600 شیت st 37

قطعات‌فولادی

انبار‌اکوفولاد موجود 201,000 184,404 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه قطعات فولادی ضخامت 12 ابعاد 120*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10147

12 120*600 شیت st 37

قطعات‌فولادی

انبار‌اکوفولاد موجود 201,000 184,404 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه قطعات فولادی ضخامت 15 ابعاد 120*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10148

15 120*600 شیت st 37

قطعات‌فولادی

انبار‌اکوفولاد موجود 201,000 184,404 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه قطعات فولادی ضخامت 20 ابعاد 120*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10149

20 120*600 شیت st 37

قطعات‌فولادی

انبار‌اکوفولاد موجود 209,000 191,743 1400/10/5

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه قطعات فولادی ضخامت 25 ابعاد 120*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10150

25 120*600 شیت st 37

قطعات‌فولادی

انبار‌اکوفولاد موجود 209,000 191,743 1400/10/5

ماشین حساب

چاپ لیست

بالا ترین قیمت

پیش فرض

پایین ترین قیمت

پربازدید ترین

جدید ترین ها