0

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است

قیمت ورق سیاه (گرم) فولاد خرم آباد

محصول ضخامت (mm) ابعاد (cm) حالت آنالیز کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد خرم آباد ضخامت 40 ابعاد 125*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10171

40 125*600 شیت st 37

فولاد‌خرم‌آباد

انبار‌اکوفولاد موجود 211,000 193,578 1400/10/5

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد خرم آباد ضخامت 45 ابعاد 125*طول حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10172

45 125*طول شیت st 37

فولاد‌خرم‌آباد

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/3/30

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد خرم آباد ضخامت 50 ابعاد 125*طول حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10173

50 125*طول شیت st 37

فولاد‌خرم‌آباد

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/3/30

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد خرم آباد ضخامت 60 ابعاد 125*طول حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10174

60 125*طول شیت st 37

فولاد‌خرم‌آباد

انبار‌اکوفولاد موجود 201,000 184,404 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد خرم آباد ضخامت 70 ابعاد 125*طول حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10175

70 125*طول شیت st 37

فولاد‌خرم‌آباد

انبار‌اکوفولاد موجود 201,000 184,404 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد خرم آباد ضخامت 80 ابعاد 125*طول حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10176

80 125*طول شیت st 37

فولاد‌خرم‌آباد

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/3/30

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد خرم آباد ضخامت 20 ابعاد 125*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10277

20 125*600 شیت st 37

فولاد‌خرم‌آباد

انبار‌کارخانه موجود 222,000 203,670 1400/12/7

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد خرم آباد ضخامت 25 ابعاد 125*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10278

25 125*600 شیت st 37

فولاد‌خرم‌آباد

انبار‌کارخانه موجود 222,000 203,670 1400/12/7

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد خرم آباد ضخامت 30 ابعاد 125*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10279

30 125*600 شیت st 37

فولاد‌خرم‌آباد

انبار‌اکو‌فولاد موجود 239,000 219,266 1400/12/7

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد خرم آباد ضخامت 30 ابعاد 100*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10280

30 100*600 شیت st 37

فولاد‌خرم‌آباد

انبار‌اکو‌فولاد موجود 239,000 219,266 1400/12/7

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد خرم آباد ضخامت 35 ابعاد 125*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10281

35 125*600 شیت st 37

فولاد‌خرم‌آباد

انبار‌اکو‌فولاد موجود 239,000 219,266 1400/12/7

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد خرم آباد ضخامت 60 ابعاد 125*طول حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10284

60 125*طول شیت st 37

فولاد‌خرم‌آباد

انبار‌اکو‌فولاد موجود 239,000 219,266 1400/12/7

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد خرم آباد ضخامت 50 ابعاد 100*طول حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10285

50 100*طول شیت st 37

فولاد‌خرم‌آباد

انبار‌اکو‌فولاد موجود 239,000 219,266 1400/12/7

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد خرم آباد ضخامت 70 ابعاد 125*طول حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10286

70 125*طول شیت st 37

فولاد‌خرم‌آباد

انبار‌اکو‌فولاد موجود 239,000 219,266 1400/12/7

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد خرم آباد ضخامت 80 ابعاد 100*طول حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10288

80 100*طول شیت st 37

فولاد‌خرم‌آباد

انبار‌اکو‌فولاد موجود 239,000 219,266 1400/12/7

ماشین حساب

چاپ لیست

بالا ترین قیمت

پیش فرض

پایین ترین قیمت

پربازدید ترین

جدید ترین ها