0

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است

قیمت تیرآهن و هاش ذوب آهن اصفهان

محصول سایز طول‌شاخه (m) وزن (kg) واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

تیرآهن

تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 12 طول شاخه 12 وزن 125 واحد شاخه - کد 10203

12 12 125 شاخه

ذوب‌آهن‌اصفهان

انبار‌اکوفولاد موجود 48,000,003 44,036,700 1402/3/7

تیرآهن

تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 14 طول شاخه 12 وزن 155 واحد شاخه - کد 10204

14 12 155 شاخه

ذوب‌آهن‌اصفهان

انبار‌مبدأ موجود 48,000,003 44,036,700 1402/3/7

تیرآهن

تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 16 طول شاخه 12 وزن 190 واحد شاخه - کد 10205

16 12 190 شاخه

ذوب‌آهن‌اصفهان

انبار‌اکوفولاد موجود 61,000,008 55,963,310 1402/3/7

تیرآهن

تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 18 طول شاخه 12 وزن 230 واحد شاخه - کد 10206

18 12 230 شاخه

ذوب‌آهن‌اصفهان

انبار‌مبدأ موجود 68,000,010 62,385,330 1402/3/7

تیرآهن

تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 20 طول شاخه 12 وزن 270 واحد شاخه - کد 10207

20 12 270 شاخه

ذوب‌آهن‌اصفهان

انبار‌مبدأ موجود 89,000,004 81,651,380 1402/3/7

تیرآهن

تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 22 طول شاخه 12 وزن 325 واحد شاخه - کد 10208

22 12 325 شاخه

ذوب‌آهن‌اصفهان

انبار‌مبدأ موجود 98,000,003 89,908,260 1402/3/7

تیرآهن

تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 24 طول شاخه 12 وزن 370 واحد شاخه - کد 10209

24 12 370 شاخه

ذوب‌آهن‌اصفهان

انبار‌مبدأ موجود 112,500,001 103,211,010 1402/3/7

تیرآهن

تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 27 طول شاخه 12 وزن 435 واحد شاخه - کد 10210

27 12 435 شاخه

ذوب‌آهن‌اصفهان

انبار‌مبدأ موجود 122,500,010 112,385,330 1402/3/7

تیرآهن

تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 30 طول شاخه 12 وزن 500 واحد شاخه - کد 10211

30 12 500 شاخه

ذوب‌آهن‌اصفهان

انبار‌مبدأ موجود 151,000,011 138,532,120 1402/3/7

قیمت تیرآهن و هاش فایکو

محصول سایز طول‌شاخه (m) وزن (kg) واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

تیرآهن

تیرآهن فایکو سایز 14 طول شاخه 12 وزن 135 واحد شاخه - کد 10213

14 12 135 شاخه

فایکو

انبار‌اکوفولاد موجود 39,500,009 36,238,540 1402/3/7

تیرآهن

تیرآهن فایکو سایز 16 طول شاخه 12 وزن 170 واحد شاخه - کد 10215

16 12 170 شاخه

فایکو

انبار‌اکوفولاد موجود 49,500,006 45,412,850 1402/3/7

تیرآهن

تیرآهن فایکو سایز 18 طول شاخه 12 وزن 205 واحد شاخه - کد 10217

18 12 205 شاخه

فایکو

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/7/16

قیمت تیرآهن و هاش ماهان

محصول سایز طول‌شاخه (m) وزن (kg) واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

تیرآهن

تیرآهن ماهان سایز 14 طول شاخه 12 وزن 120 واحد شاخه - کد 10212

14 12 120 شاخه

ماهان

انبار‌اکوفولاد موجود 35,000,009 32,110,100 1402/3/7

تیرآهن

تیرآهن ماهان سایز 16 طول شاخه 12 وزن 165 واحد شاخه - کد 10214

16 12 165 شاخه

ماهان

انبار‌اکوفولاد موجود 48,000,003 44,036,700 1402/3/7

تیرآهن

تیرآهن ماهان سایز 18 طول شاخه 12 وزن 195 واحد شاخه - کد 10216

18 12 195 شاخه

ماهان

انبار‌اکوفولاد موجود 58,000,001 53,211,010 1402/3/7

ماشین حساب

چاپ لیست

بالا ترین قیمت

پیش فرض

پایین ترین قیمت

پربازدید ترین

جدید ترین ها