0

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است

قیمت تیرآهن و هاش ذوب آهن اصفهان

محصول سایز طول‌شاخه (m) وزن (kg) واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

تیرآهن

تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 12 طول شاخه 12 وزن 125 واحد شاخه - کد 10203

12 12 125 شاخه

ذوب‌آهن‌اصفهان

انبار‌اکوفولاد موجود 40,500,040 37,156,000 1403/2/10

تیرآهن

تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 14 طول شاخه 12 وزن 155 واحد شاخه - کد 10204

14 12 155 شاخه

ذوب‌آهن‌اصفهان

انبار‌مبدأ موجود 41,000,023 37,614,700 1402/8/17

تیرآهن

تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 16 طول شاخه 12 وزن 190 واحد شاخه - کد 10205

16 12 190 شاخه

ذوب‌آهن‌اصفهان

انبار‌اکوفولاد موجود 47,000,037 43,119,300 1402/8/17

تیرآهن

تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 18 طول شاخه 12 وزن 230 واحد شاخه - کد 10206

18 12 230 شاخه

ذوب‌آهن‌اصفهان

انبار‌مبدأ موجود 56,500,041 51,834,900 1402/8/17

تیرآهن

تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 20 طول شاخه 12 وزن 270 واحد شاخه - کد 10207

20 12 270 شاخه

ذوب‌آهن‌اصفهان

انبار‌مبدأ موجود 70,500,001 64,678,900 1402/8/17

تیرآهن

تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 22 طول شاخه 12 وزن 325 واحد شاخه - کد 10208

22 12 325 شاخه

ذوب‌آهن‌اصفهان

انبار‌مبدأ موجود 82,500,029 75,688,100 1402/8/17

تیرآهن

تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 24 طول شاخه 12 وزن 370 واحد شاخه - کد 10209

24 12 370 شاخه

ذوب‌آهن‌اصفهان

انبار‌مبدأ موجود 93,499,982 85,779,800 1402/8/17

تیرآهن

تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 27 طول شاخه 12 وزن 435 واحد شاخه - کد 10210

27 12 435 شاخه

ذوب‌آهن‌اصفهان

انبار‌مبدأ موجود 109,499,983 100,458,700 1402/8/17

تیرآهن

تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 30 طول شاخه 12 وزن 500 واحد شاخه - کد 10211

30 12 500 شاخه

ذوب‌آهن‌اصفهان

انبار‌مبدأ موجود 132,499,964 121,559,600 1402/8/17

قیمت تیرآهن و هاش فایکو

محصول سایز طول‌شاخه (m) وزن (kg) واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

تیرآهن

تیرآهن فایکو سایز 14 طول شاخه 12 وزن 135 واحد شاخه - کد 10213

14 12 135 شاخه

فایکو

انبار‌اکوفولاد موجود 34,500,026 31,651,400 1402/8/17

تیرآهن

تیرآهن فایکو سایز 16 طول شاخه 12 وزن 170 واحد شاخه - کد 10215

16 12 170 شاخه

فایکو

انبار‌اکوفولاد موجود 44,500,013 40,825,700 1402/8/17

تیرآهن

تیرآهن فایکو سایز 18 طول شاخه 12 وزن 205 واحد شاخه - کد 10217

18 12 205 شاخه

فایکو

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/7/16

قیمت تیرآهن و هاش ماهان

محصول سایز طول‌شاخه (m) وزن (kg) واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

تیرآهن

تیرآهن ماهان سایز 14 طول شاخه 12 وزن 120 واحد شاخه - کد 10212

14 12 120 شاخه

ماهان

انبار‌اکوفولاد موجود 30,500,053 27,981,700 1402/8/17

تیرآهن

تیرآهن ماهان سایز 16 طول شاخه 12 وزن 165 واحد شاخه - کد 10214

16 12 165 شاخه

ماهان

انبار‌اکوفولاد موجود 43,000,064 39,449,600 1402/8/17

تیرآهن

تیرآهن ماهان سایز 18 طول شاخه 12 وزن 195 واحد شاخه - کد 10216

18 12 195 شاخه

ماهان

انبار‌اکوفولاد موجود 52,500,003 48,165,140 1402/7/19

ماشین حساب

چاپ لیست

بالا ترین قیمت

پیش فرض

پایین ترین قیمت

پربازدید ترین

جدید ترین ها