0

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است

قیمت ورق فولاد مبارکه

محصول ضخامت (mm) ابعاد (cm) حالت آنالیز کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 3 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10151

3 150*600 شیت st 37

فولاد‌مبارکه

انبار‌اکوفولاد موجود 220,000 201,835 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 4 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10152

4 150*600 شیت st 37

فولاد‌مبارکه

انبار‌اکوفولاد موجود 222,500 204,128 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 5 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10153

5 150*600 شیت st 37

فولاد‌مبارکه

انبار‌اکوفولاد موجود 213,500 195,872 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 6 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10154

6 150*600 شیت st 37

فولاد‌مبارکه

انبار‌اکوفولاد موجود 213,500 195,872 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 8 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10155

8 150*600 شیت st 37

فولاد‌مبارکه

انبار‌اکوفولاد موجود 224,500 205,963 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 10 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10156

10 150*600 شیت st 37

فولاد‌مبارکه

انبار‌اکوفولاد موجود 213,000 195,413 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 12 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10157

12 150*600 شیت st 37

فولاد‌مبارکه

انبار‌اکوفولاد موجود 224,500 205,963 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 15 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10158

15 150*600 شیت st 37

فولاد‌مبارکه

انبار‌اکوفولاد موجود 226,000 207,339 1400/10/11

ماشین حساب

چاپ لیست

بالا ترین قیمت

پیش فرض

پایین ترین قیمت

پربازدید ترین

جدید ترین ها