0

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است

قیمت ورق قطعات فولادی

محصول ضخامت (mm) ابعاد (cm) حالت آنالیز کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه قطعات فولادی ضخامت 8 ابعاد 120*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10145

8 120*600 شیت st 37

قطعات‌فولادی

انبار‌اکوفولاد موجود 209,000 191,743 1400/10/5

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه قطعات فولادی ضخامت 10 ابعاد 120*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10146

10 120*600 شیت st 37

قطعات‌فولادی

انبار‌اکوفولاد موجود 201,000 184,404 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه قطعات فولادی ضخامت 12 ابعاد 120*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10147

12 120*600 شیت st 37

قطعات‌فولادی

انبار‌اکوفولاد موجود 201,000 184,404 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه قطعات فولادی ضخامت 15 ابعاد 120*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10148

15 120*600 شیت st 37

قطعات‌فولادی

انبار‌اکوفولاد موجود 201,000 184,404 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه قطعات فولادی ضخامت 20 ابعاد 120*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10149

20 120*600 شیت st 37

قطعات‌فولادی

انبار‌اکوفولاد موجود 209,000 191,743 1400/10/5

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه قطعات فولادی ضخامت 25 ابعاد 120*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10150

25 120*600 شیت st 37

قطعات‌فولادی

انبار‌اکوفولاد موجود 209,000 191,743 1400/10/5

ماشین حساب

چاپ لیست

بالا ترین قیمت

پیش فرض

پایین ترین قیمت

پربازدید ترین

جدید ترین ها