0

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است

قیمت ورق فولاد اکسین

محصول ضخامت (mm) ابعاد (cm) حالت آنالیز کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 10 ابعاد 200*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10159

10 200*600 شیت st 37

فولاد‌اکسین

انبار‌اکوفولاد موجود 258,000 236,697 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 12 ابعاد 200*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10160

12 200*600 شیت st 37

فولاد‌اکسین

انبار‌اکوفولاد موجود 247,000 226,606 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 15 ابعاد 200*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10161

15 200*600 شیت st 37

فولاد‌اکسین

انبار‌اکوفولاد موجود 247,000 226,606 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 20 ابعاد 200*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10162

20 200*600 شیت st 37

فولاد‌اکسین

انبار‌اکوفولاد موجود 236,000 216,514 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 25 ابعاد 200*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10163

25 200*600 شیت st 37

فولاد‌اکسین

انبار‌اکوفولاد موجود 236,000 216,514 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 30 ابعاد 200*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10165

30 200*600 شیت st 37

فولاد‌اکسین

انبار‌اکوفولاد موجود 236,000 216,514 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 35 ابعاد 200*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10166

35 200*600 شیت st 37

فولاد‌اکسین

انبار‌اکوفولاد موجود 242,000 222,018 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 40 ابعاد 200*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10167

40 200*600 شیت st 37

فولاد‌اکسین

انبار‌اکوفولاد موجود 240,000 220,183 1400/10/11

ماشین حساب

چاپ لیست

بالا ترین قیمت

پیش فرض

پایین ترین قیمت

پربازدید ترین

جدید ترین ها