0

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است

قیمت ورق فولاد کاویان

محصول ضخامت (mm) ابعاد (cm) حالت آنالیز کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد کاویان ضخامت 12 ابعاد 125*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10245

12 125*600 شیت st 37

فولاد‌کاویان

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/3/30

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد کاویان ضخامت 12 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10246

12 150*600 شیت st 37

فولاد‌کاویان

انبار‌اکوفولاد موجود 230,000 211,009 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد کاویان ضخامت 15 ابعاد 125*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10247

15 125*600 شیت st 37

فولاد‌کاویان

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/3/30

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد کاویان ضخامت 15 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10248

15 150*600 شیت st 37

فولاد‌کاویان

انبار‌اکوفولاد موجود 232,000 212,844 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد کاویان ضخامت 20 ابعاد 125*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10249

20 125*600 شیت st 37

فولاد‌کاویان

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/3/30

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد کاویان ضخامت 20 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10250

20 150*600 شیت st 37

فولاد‌کاویان

انبار‌اکوفولاد موجود 234,000 214,679 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد کاویان ضخامت 25 ابعاد 125*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10251

25 125*600 شیت st 37

فولاد‌کاویان

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/3/30

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد کاویان ضخامت 25 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10252

25 150*600 شیت st 37

فولاد‌کاویان

انبار‌اکوفولاد موجود 227,500 208,716 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد کاویان ضخامت 30 ابعاد 125*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10253

30 125*600 شیت st 37

فولاد‌کاویان

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/3/30

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد کاویان ضخامت 30 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10254

30 150*600 شیت st 37

فولاد‌کاویان

انبار‌اکوفولاد موجود 235,500 216,055 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد کاویان ضخامت 35 ابعاد 125*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10255

35 125*600 شیت st 37

فولاد‌کاویان

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/3/30

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد کاویان ضخامت 35 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10256

35 150*600 شیت st 37

فولاد‌کاویان

انبار‌اکوفولاد موجود 226,000 207,339 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد کاویان ضخامت 40 ابعاد 125*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10257

40 125*600 شیت st 37

فولاد‌کاویان

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/3/30

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد کاویان ضخامت 40 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10258

40 150*600 شیت st 37

فولاد‌کاویان

انبار‌اکوفولاد موجود 229,000 210,092 1400/10/11

ماشین حساب

چاپ لیست

بالا ترین قیمت

پیش فرض

پایین ترین قیمت

پربازدید ترین

جدید ترین ها