افزایش واردات فولاد آمریکا در ماه اکتبر

منتخب‌سردبیر

افزایش واردات فولاد آمریکا در ماه اکتبر

واردات محصولات فولادی تمام شده ایالات متحده در ماه اکتبر نسبت به اکتبر سال قبل به میزان قابل توجهی افزایش یافت، اما به دلیل کاهش محموله های بلوم، بیلت و اسلب برزیلی نسبت به ماه سپتامبر امسال کاهش یافت.به گزارش پایگاه خبری فولادبان، در مجموع ۲/۴۶ میلیون تن فولاد در ماه گذشته به ایالات متحده وارد شد که ۷۹/۰۷ درصد نسبت به ۱/۳۷ میلیون تن در اکتبر سال گذشته افزایش داشت اما ۱۶/۷۹ درصد نسبت به رقم ۲/۹۵ میلیون تنی در ماه سپتامبر کاهش داشت.

واردات بیلت، بلوم و اسلب به ۳۴۶,۷۴۱ تن رسید که ۴۷/۹ درصد بیشتر از ۲۳۴,۴۳۴ تن در اکتبر ۲۰۲۰ بود.اما واردات ماه گذشته کمتر از نیمی از رقم ۷۰۶,۸۰۱ تنی ماه سپتامبر بود.واردات میلگرد به آمریکا در ماه گذشته به ۱۲۶,۸۶۵ تن رسید که نسبت به ۷۶,۳۴۷ تن در سال قبل ۶۶/۱۷ درصد افزایش داشت اما نسبت به ۱۴۳,۹۵۰ تن در سپتامبر ۱۱/۸۷ درصد کاهش داشت.واردات محصولات فولادی مورد استفاده در صنعت فولاد به آمریکا در ماه اکتبر در مجموع به ۱۳۰,۹۱۲ تن رسید در حالی که سال قبل ۵۰,۷۱۲ تن بود.اما این رقم بسیار کمتر از حجم واردات ۲۲۱,۸۵۳ تنی ماه سپتامبر بود.در همین حال، واردات ورق گرم در ماه گذشته به ۴۵۲,۳۵۹ تن رسید که نسبت به ۱۱۷,۰۳۸ تن در سال گذشته ۲۸۸/۶۱ درصد افزایش داشت.

منبع:فولادبان