جهش دو جانبه ایران در تجارت خارجی فولاد

منتخب‌سردبیر

جهش دو جانبه ایران در تجارت خارجی فولاد

جزئیات آمار صادرات و واردات محصولات فولادی اعلام شد و مشخص گشت در اغلب اقلام، کشور با رشد صادرات و واردات رو به رو بوده است.طبق آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، طی هفت ماه امسال بالغ بر 8/5 میلیون تن صادرات فولادی از شمش فولاد تا انواع مقاطع، محصولات فولادی و آهن اسفنجی صادر شده است.به گزارش دنیای معدن، این در حالی است که به رغم صفر شدن واردات آهن اسفنجی، بیشترین میزان صادرات فولادی ها در هفت ماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته مربوط به آهن اسفنجی معادل ۲۷۹ درصد بود که رشد چشمگیر افزایش صادرات را نشان می دهد.بر اساس آماری که «ایسنا» منتشر کرده است، از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه چهار میلیون و ۵۷ هزار تن انواع شمش فولادی (شامل اسلب، بلوم و بیلت) صادر شده است که به نسبت سه میلیون و ۱۹۱ هزار تن صادر شده در نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۹ افزایش ۲۷ درصدی داشته است.کل مقاطع طویل فولادی صادر شده در هفت ماه سال جاری به یک میلیون و ۴۸۶ هزار تن رسیده که نسبت به یک میلیون و ۳۳ هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال گذشته، ۴۴ درصد رشد داشته است.

همچنین میزان صادرات کل مقاطع تخت فولادی در مدت مذکور سال جاری برابر ۳۶۹ هزار تن است که در مقایسه با ۳۱۲ هزار تن صادر شده در هفت ماه ابتدایی سال گذشته، ۱۸ درصد بیشتر شده است.همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، یک میلیون و ۸۵۵ هزار تن انواع محصولات فولادی (تیرآهن، میلگرد، ناودانی، انواع ورق، نبشی و غیره) صادر شد.این آمار در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و ۳۴۵ هزار تن ثبت شده است و بر این اساس امسال میزان صادرات آن ۳۸ درصد افزایش داشته است.بیشترین درصد افزایش نیز متعلق به آهن اسفنجی است که با رشد ۱۷۹ درصدی صادرات در هفت ماه ۱۴۰۰ به نسبت مدت مشابه سال گذشته به ۶۹۸ هزار تن رسیده است.

از ابتدای فروردین تا پایان مهرماه ۱۳۹۹، میزان صادرات آهن اسفنجی ایران به ۲۰۰ هزار تن هم نرسید.لازم به ذکر است در هفت ماه ابتدایی ۱۳۹۹ حدود ۱۸۴ هزار تن آهن اسفنجی صادر شده بود.همچنین در مجموع هفت ماهه سال۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، میزان واردات به کشور در مقاطع طویل فولادی ۱۷ درصد و شمش فولاد ۲۵ درصد افزایش واردات داشته اند.این در حالی است که واردات مقاطع تخت فولادی سه درصد و محصولات فولادی یک درصد کمتر شده و کشور همچنان از واردت آهن اسفنجی بی نیاز است.بیشترین میزان واردات فولادی طی هفت ماه امسال محصولات فولادی معادل ۴۷۹ هزار تن بوده است که البته نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۴۸۲ هزار تن) یک درصد کاهش را تجربه کرده است.

پس از آن میزان واردات مقاطع تخت فولادی نیز در هفت ماه امسال معادل ۴۲۵ هزار تن ثبت شده است که از میزان واردات آن در مدت مشابه سال گذشته، سه درصد کمتر است.در مجموع هفت ماه سال گذشته ۴۳۶ هزار تن مقاطع تخت فولادی صادر شده است.از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه مجموع مقاطع طویل فولادی وارد شده نسبت به همین مدت در سال گذشته ۱۷ درصد افزایش یافته و از ۴۶ هزار تن به ۵۴ هزار تن رسیده است.طبق آمار، واردات شمش فولادی (فولاد میانی شامل اسلب، بیلت و بوم) بیشترین کاهش صادرات را در این گزارش به خود اختصاص داده است.در مدت مذکور سال جاری ۳ هزار تن شمش فولادی (فولاد میانی) به کشور وارد شده که نسبت به میزان واردات آن در مدت مشابه سال گذشته، هزار تن کمتر است و ۲۵ درصد کاهش واردات را ثبت کرده است.همچنین کشور از واردات آهن اسفنجی بی نیاز است و همچنان واردات این محصول معدنی صفر است.

منبع:دنیای معدن