حفظ ذخایر سنگ آهن خام به جای صادرات آن

منتخب‌سردبیر

حفظ ذخایر سنگ آهن خام به جای صادرات آن

یک فعال صنعت معدن گفت:بهتر است سنگ آهن بیشتری تولید نشود و سنگ آهن برای توسعه فولاد در کشور بماند، چون به عنوان ذخایر و منابع معدنی کشور محسوب می شود.بهرام شکوری در گفتگو با فولادبان افزود که مهم ترین چالش سنگ آهن در کشور درحال حاضر با توجه به وضع عوارض و تعرفه های بالا، صادر نکردن مجوز برای صادرات سنگ آهن است.سنگ آهن مورد نیاز کشور است و مجوز صادرات ندارد و سنگ آهن های صادراتی اغلب از نوع سنگ آهن هماتیت است.

این فعال اقتصادی ادامه داد:اشکالی ندارد که سنگ آهن بیشتری تولید نشود و سنگ آهن برای توسعه فولاد در کشور بماند، چون به عنوان ذخایر و منابع معدنی محسوب می شود.تولیدات سنگ آهن از یکسو مازاد بر نیاز کشور است و از سوی دیگر صادرات آن برای فعالان اقتصادی ممنوع است و صادرات مجازات مالی دارد و شاهد اتفاقات ناشایستی برای تولیدکنندگان این بخش هستیم بنابراین بهترین شیوه نگهداری ذخایر سنگ آهن است.این درحالی است که برخی کارشناسان صادرات محصولات معدنی، میانی و یا نیمه نهایی زنجیره فولاد را بدون اشکال می دانند و معتقدند در شرایط کنونی و رقابتی بازارهای بین المللی باید هر نوع محصولی که امکان صادرات دارد را صادر کرد تا سهم خود را از بازار داشته باشیم.

منبع:فولادبان