قیمت گذاری مواد معدنی در بورس کالا

منتخب‌سردبیر

قیمت گذاری مواد معدنی در بورس کالا

مسئول بازرگانی اندیشکده راهبردی معادن ایران (آرما) گفت:قیمت گذاری مواد معدنی در بورس کالا، شفاف شدن اطلاعات کانی زمین شناسی و معدنی، مالیات ها و حقوق دولتی و سازمان دهی معادن متروکه می تواند از اولویت های معاون معدنی جدید وزارت صمت برای توسعه صنایع معدنی کشور باشد.امین مددی در گفتگو با فولادبان درباره انتخاب معاون معدنی وزارت صمت بیان کرد:قیمت گذاری مواد معدنی در بورس کالا مهمترین موضوعی است که در دولت جدید قابل بررسی است و نگاه آقای محتشمی پور به بازار در این موضوع، بسیار زیاد تاثیرگذار خواهد بود و از آنجا که ایشان در بورس کالا هم سابقه فعالیت داشتند می تواند یکی از مهمترین دلایل برای انتخاب ایشان به حساب بیاید.

وی ادامه داد:شفاف شدن اطلاعات کانی زمین شناسی و معدنی، بحث مالیات های دولتی و حقوق دولتی و سازمان دهی معادن متروکه و غیرفعال از دیگر اولویت های این بخش است و چنانچه این سه اولویت اجرایی شود، شاهد رشد معاونت معدنی خواهیم بود.سازمان دهی حقوق دولتی و بازنگری در نحوه اخذ آن برای محدوده های متروکه از دیگر اولویت های معدنی است که قرار بود در دولت روحانی بخشی از واگذاری ها انجام شود اما عملا هیچ اقدامی صورت نگرفت.کارخانه های فولادی به خاطر تکنولوژی ضعیفی که دارند زیانده هستند ولی حاشیه سود این کارخانه ها به علت تخصیص رانت های عظیم در منابع اولیه و انرژی قابل توجه است لذا اگر بخواهند تکنولوژی را به این صنعت وارد کنند باید رانت ها حذف شود که طبیعتا با واکنش منفی صاحبان منافع همراه خواهد شد.

منبع:فولادبان