نگرانی استرالیا از افت واردات سنگ آهن چین

منتخب‌سردبیر

نگرانی استرالیا از افت واردات سنگ آهن چین

واردات سنگ آهن و کنسانتره چین در ماه اکتبر 14/1 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت.به گزارش پایگاه خبری فولادبان، چین در ماه اکتبر ۹۱/۶۱ میلیون تن سنگ آهن و کنسانتره آن وارد کرد که نسبت به ماه قبل از آن ۴/۲ درصد و نسبت به سال قبل ۱۴/۱ درصد کاهش داشت.واردات سنگ آهن چین از استرالیا که بزرگ ترین تامین کننده چین باقی مانده است، به ۵۸/۴۱ میلیون تن رسید که ۱/۲ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته اما ۳/۹ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.برزیل همچنان دومین تامین کننده بزرگ سنگ آهن چین است.واردات سنگ آهن چین از برزیل در اکتبر به ۲۰/۲۲ میلیون تن رسید که نسبت به ماه قبل ۱۲/۸ درصد کاهش و نسبت به سال قبل ۱۹/۷ درصد کاهش داشت.

به همین دلیل انتظار می رود صادرات سنگ آهن استرالیا در ادامه سال ۲۰۲۱ و سه ماه اول سال ۲۰۲۲ به روند کند خود ادامه دهد، زیرا قیمت های جهانی به پایین ترین حد خود در سال جاری نسبت به دوره اوج در ژوئن سقوط کرده که ناشی از تلاش های فزاینده چین برای کنترل دوگانه انرژی یعنی کاهش مصرف برای حفاظت از محیط زیست و بهره وری صنعتی است.کارشناسان پیش بینی می کنند که اگرچه احتمالا قیمت سنگ آهن تا سه ماه اول سال ۲۰۲۲ پایین می ماند، اما صادرات سنگ آهن استرالیا به چین، بزرگ ترین شریک تجاری سنگ آهن این کشور، ممکن است حتی بیشتر کاهش یابد.یک منبع در شرکت معدنی انگلیسی–استرالیایی ریوتینتو به گلوبال تایمز گفت که اگرچه هنوز تقاضا از سوی چین وجود دارد، اما به خوبی نیمه اول سال نبوده است.

به گفته این فرد، سیاست کاهش آلودگی چین به وضعیت فعلی کمک کرده است، زیرا این سیاست به طور مستقیم با کاهش تولید فولاد مرتبط است که منجر به تقاضای ضعیف برای سنگ آهن شده است.آگاهان صنعت می گویند با توجه به اینکه جهان به کاهش کربن نگاه می کند که چین درحال حاضر در آن حرف اول را می زند، واردات سنگ آهن به این روند ضعیف ادامه خواهد داد، به ویژه واردات از استرالیا، زیرا چین وابستگی خود را به سنگ آهن این کشور کاهش داده است.وانگ گوکینگ، تحلیل بازار فولاد در این باره گفت که دلیل اصلی این کاهش، تلاش های چین برای رسیدن به هدف صفر کردن انتشار کربن برای حفاظت از محیط زیست است.او انتظار دارد که تولید فولاد خام چین تا سه ماه اول سال آینده به کاهش ادامه دهد.

به دلیل تقاضای ضعیف، موجودی سنگ آهن در بنادر چین افزایش یافته است.براساس آمار روز جمعه Mysteel، موجودی هفتگی سنگ آهن وارداتی ۴۵ بندر در سراسر چین ۱۵۱ میلیون تن بوده که نسبت به هفته گذشته حدود ۱ میلیون تن افزایش داشته است.بانک مرکزی چین تاکید کرده است:چین به شدت به واردات سنگ آهن وابسته است و ایجاد یک سیستم تضمین منابع متنوع و چند روشی پایدار و قابل اعتماد برای بهبود زنجیره صنعتی داخلی فولاد و توانایی مقاومت در برابر ریسک ها ضروری است.

چن هونگ، استاد دانشگاه به گلوبال تایمز گفت:با تلاش های شدید چین برای تقویت اقدامات مشخص خود برای مقابله با تغییرات آب و هوایی، ما شاهد گام های مهمی برای بهینه سازی ساختار صنعتی آن با تمرکز بر حفاظت از محیط زیست هستیم.کارخانه های فولاد تولید را محدود کرده اند و تعداد کمی از آنها به افزایش واردات فکر می کنند.چن گفت، درحالی که دولت کانبرا معتقد است سنگ آهن استرالیا برای چین ضروری است و حتی محدودیت هایی برای صادرات این کشور به چین اعمال می کند، تلاش های سوداگرانه و غیرمنطقی آنها برای استفاده از این ماده معدنی به عنوان ابزاری اجباری برای باج خواهی چین شکست خورده است.چن گفت:انتظار می رود کاهش واردات سنگ آهن استرالیا تاثیر قابل پیش بینی بر اقتصاد استرالیا داشته باشد.

منبع:فولادبان