کاهش تولید فولاد ایران در 7 ماه نخست

منتخب‌سردبیر

کاهش تولید فولاد ایران در 7 ماه نخست

گاز صنایع به بورس کالا رسید آمار تولید فولادی ها نشان می دهد که از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، تمامی محصولات فولادی اعم از شمش، مقاطع تخت و طویل، محصولات و آهن اسفنجی با افت تولید نسبت به هفت ماهه ابتدایی سال گذشته روبرو شده اند؛بیشترین کاهش تولید متعلق به مقاطع تخت فولادی و کمترین میزان هم متعلق به مقاطع طویل فولادی است.به گزارش پایگاه خبری فولادبان، بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در اختیار ایسنا قرار گرفت، در هفت ماه نخست امسال ۱۵ میلیون و ۷۶۹ هزار تن شمش فولادی (اسلب، بیلت و بلوم) تولید شده است که نسبت به ۱۷ میلیون و ۷۳۴ هزار تن تولید شده در مدت مشابه سال ۱۳۹۹، کاهش ۱۱ درصدی را نشان می دهد.

همچنین میزان تولید کل مقاطع طویل فولادی (تیرآهن، میلگرد، ناودانی، نبشی و سایر مقاطع) در کشور طی مدت مذکور سال جاری کمترین میزان کاهش تولید را مقاطع طویل داشته که با افت ۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شش میلیون و ۲۸۵ هزار تن تولید شده است.گفتنی است طی هفت ماه نخست سال گذشته شش میلیون و ۴۹۵ هزار تن از این مقاطع طویل تولید شده بود.میزان تولید کل مقاطع تخت فولادی (ورق گرم، ورق سرد و ورق پوشش دار) نیز از ابتدای امسال تا پایان مهرماه به چهار میلیون و ۷۴۴ هزار تن رسیده است که نسبت به پنج میلیون و ۴۵۹ هزار تن تولیدی آن در هفت ماه ابتدایی سال گذشته، ۱۳ درصد کاهش یافته است و بیشترین میزان کاهش تولید فولادی ها را در این مقایسه آمار تولید به خود اختصاص داده است.

از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، تولید محصولات فولادی نیز معادل ۱۱ میلیون و ۲۹ هزار تن ثبت شده که نسبت به میزان تولید آن در مدت مشابه سال گذشته (۱۱ میلیون و ۹۵۴ هزار تن)، ۸ درصد کمتر است.تولید آهن اسفنجی نیز با کاهش چهار درصدی، درمجموع هفت ماه سال جاری به ۱۷ میلیون و ۳۷۸ هزار تن رسیده است.میزان تولید این محصول معدنی در مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تن بوده است.لازم به ذکر است که از این میزان تولید فولادی ها در هفت ماه نخست امسال، بالغ بر چهار میلیون تن شمش فولادی، بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن محصولات فولادی و بالغ بر یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن مقاطع طویل فولادی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۲۷، ۳۸ و ۴۴ درصد افزایش داشته است؛اما بیشترین افزایش میزان صادرات متعلق به آهن اسفنجی است که بی نیاز از واردات، با رشد ۲۷۹ درصدی صادرات رو به رو شده است.در مجموع هفت ماه امسال قریب به ۷۰۰ هزار تن آهن اسفنجی صادر شده است؛درحالی که میزان صادرات آن در مدت مشابه سال گذشته به ۲۰۰ هزار تن هم نرسیده بود.

منبع:فولادبان